66 jaar geleden…….

Op 24 april 1954 werd de Tafelronde 49 geïnstalleerd in de Nederlandsche Tafelronde. Dit heugelijke feit wordt, tot op de dag van vandaag, nog steeds in vol ornaat door de zittende Tafelaars gevierd. Een lustrum wordt zelfs in het bijzijn van de Oud Tafelaars, die immer groeiend in nummers zijn, gevierd. Afgelopen jaar was er zo een, en mochten we dat vieren in het bijzijn van een hele grote schare jong en oud Tafelaars en de bijbehorende partners. Dit jaar geen lustrum, maar vanwege de Corona crisis ook geen gebruikelijke Dies waarbij zittende Tafelaars en hun partners bijeen komen.

Echter, zoals we gewend zijn altijd op ons bestuur te kunnen vertrouwen, hadden zij er ook dit jaar een passende oplossing voor gevonden. Op vrijdag 24 april j.l.  heeft het bestuur alle zittende Tafelaars van heerlijke muffins voorzien om het heugelijke feit binnen de eigen gezinnen te vieren. Opdat wij waarde hechten aan vriendschap en verbinding, delen wij graag de positieve beelden die tot ieders verbeelding spreken.