Bestuurswissel 2014-2015

Donderdagavond was het weer zover en het laatste en tevens eerste evenement van een Tafeljaar mocht weer plaats vinden. Dit toch al spannend evenement, aangezien niemand echt alles weet van te voren, wordt nog spannender door het ontvangen convocaat waarin staat dat we rond 20:30 ergens in het centrum van Emmeloord worden verwacht in pak. Dagenlang wordt er alweer op en onder de radar gespeculeerd over wie dan toch de nieuwe voorzitter en wie dan wel als sidekick in het bestuur mag plaats nemen, als secretaris of als penningmeester.

Ach, we kunnen allemaal gokken, maar de meeste mensen winnen niets als het blijkt te kloppen of verliezen niets bij een foute gok. Ikzelf daarentegen, ben nu al 2 krat Texels bier achteruit gezet in de afgelopen jaren, door met een clubgenootje te gokken wie er in het nieuwe bestuur zit. Dit was mijn laatste keer, en dit zal mij dus normaliter niet weer gebeuren (te meer omdat ik er dan niet meer in zit).

Op het allerlaatste wordt de definitieve lokatie doorgegeven en mogen we ons allemaal begeven naar de prachtige locatie, Intersport Boomsma, alwaar we in het magazijn mogen plaats nemen. Er is een aparte tafel opgezet voor het bestuur en de leden zitten hier parmantig tegenover.

De bestuurswissel is een officiele gelegenheid bij uitstek, dus een ieder zit keurig in pak, zoals aangevraagd was in het convocaat, voor het bestuur. Ikzelf, puttend uit mijn onmetelijke kennis van de Tafel en de bijbehorende mores, ging uit van ‘Jasje-Dasje’ en had hiermee dus ook meteen de eerste strafborrel van de avond te pakken….

De vergadering wordt gestart en de voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan de uittredend secretaris Ronald L. Deze heeft, geheel in stijl met de (nieuwe) mores, het secretaris boek met de hand ingeschreven en leest voor uit eigen werk. Wederom verbaas ik mij over het feit dat we weer zo veel leuke en interessante dingen hebben gedaan, welke ik gaandeweg het jaar vaak voor lief ben gaan nemen. Hulde, Ronald, voor deze mooie lezing en samenvatting. Goed dat dit voor het nageslacht is vastgelegd in het secretarisboek.

Hierna mag de uittredend (mits goedgekeurd door alle leden, natuurlijk) penningmeester Joos P. zijn verhaal doen en uitleggen waarom er niet harder is gespaard op de spaarrekening en waarom we zoveel geld hebben moeten bijleggen tijdens het activiteiten weekend…. Na de nodige vragen en antwoorden en het korte relaas van de Kas Controle Commissie  (Lex en René) wordt ook Joos ontslag verleend en mag ook hij met z’n voeten op het bureau achterover gaan liggen.

Frank, als uittredend Voorzitter, mag de vergadering sluiten en doet dat kort en krachtig met een speech waaruit blijkt dat hij, behalve trots, toch ook lichtelijk emotioneel door dit jaar is gegaan, aangezien we nog lang niet vergeten zijn dat zijn opa een van de oprichters is geweest van deze mooie tafel. Nu, 60 jaar later, zit daar zijn kleinzoon aan het hoofd en heeft dit jaar met verve geleid. Dank ook hiervoor.

Deze afsluiting was natuurlijk niet genoeg, aangezien de tafel nog steeds geen nieuwe bestuurders heeft, en plotseling knalt het nummer ‘Never Alone’ door de speakers. Dit blijkt het nieuwe thema te zijn voor 2014/2015 en Bram staat op en geeft zichzelf aan als de nieuwe voorzitter. Prima keuze lijkt ons. De rest van het bestuur wordt nog niet geintroduceerd, aangezien dit bij hem thuis wordt gedaan. Vrolijk, maar toch met lichte twijfel, stappen we op de fiets om bij Bram thuis tot de conclusie te komen dat het hele huis donker is …. Vreemde zet voor een nieuwe voorzitter. Nu ben ikzelf niet echt van het fietsen, en hieruit blijkt dat zekere iemanden mij nu dus extra meters laten maken. Een lichte irritatie maakt zich van mij meester en bij meer mensen komt er gemopper. Jacco baalt nog het meest en zegt dat het dan wel bij hem kan. Persoonlijk voel ik meer voor Frank’s huis, aangezien dat dichterbij is en voor mij op de route terug ligt, maar goed, we gaan dus naar Jacco.

Bij Jacco thuis blijkt dat ook de dames zich hebben vergist in de locatie en daar allemaal al zijn. Traditie en mores ten top, maken we ter plekke Jacco voorzitter en Bram heeft dus pech. Gelukkig mag hij van Jacco wel meehelpen als penningmeester en hoeft zo dus geen bestuursjaar te missen. Als secretaris wordt Michel B. naar voren geschoven en zo gaat de avond gezellig door tot in de late uurtjes.

Uw tafeldichter heeft zich voor het eind moeten verwijderen van dit gezellig samenzijn wegens andere afspraken de volgende dag, maar kan nog wel verklaren dat, geheel in lijn met de Tafeltraditie, dit gepaard is gegaan met een lichte vorm van cephalalgia. Niets wat de pret mag drukken, en bij Tafelaars volledig bekend.

Vanuit mijn stoel wil ik het nieuwe bestuur een fantastisch en succesvol tafeljaar toewensen. Dat dit maar gevuld mag zijn met geluk, plezier, mooie activiteiten, oud-tafelaars, een lach en een traan en nieuwe indrukken. Had ik de oud-tafelaars al gemeld?

Afsluitend hier mijn laatste woord voor RT49 als dichter,

Gegroet,

Uw tafeldichter.