Bestuurswissel 2020

Verbeelding

VERBEELDING

Donderdag 9 april hebben de heren van Tafelronde 49 Noordoostpolder hun nieuwe bestuur gekozen. Jasper Stege heeft de voorzittershamer overgenomen van René van Meijel die met verve het afgelopen jaar het praeseslint heeft gedragen. Secretaris Joost Munsterman geeft de secretarisrol over aan Hans Langedijk, Bart Loman hevelt het penningmeesterschap over aan Melvin Kok.

De situatie waarin Nederland op het moment tijdens de Corona uitbraak verkeert, vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid. En als maatschappelijk betrokken organisatie draagt de Tafelronde zijn steentje daaraan bij.

In plaats van de traditionele wissel is er voor een online wissel via video vergaderen gekozen. Ondanks dat het genomen besluit om niet fysiek bij elkaar te komen zwaar viel, kijkt het nieuwe bestuur samen met de commissies vooruit en staan de gestelde ambities sterk. Stege, de nieuwe voorzitter, reageerde erg enthousiast: “ik vind het een eer om komend jaar voorzitter te mogen zijn van Tafelronde 49 Noordoostpolder en weet dat het met deze mannen aan mijn zijde een jaar wordt dat tot verbeelding spreekt!”