Oudste Tafelaar doet levensverhaal

Alweer 50 jaar was het geleden, dat de 91 jarige Hendrik Willem Hoekstra de Tafelronde van de Noordoostpolder verliet. Hoekstra, Tafelaar van het eerste uur, waande zich weer even tussen andere Tafelaars. Als voormalig voorzitter (1966) van Tafelronde 49 sprak hij de jongere generatie Tafelaars toe en vertelde over het reilen en zeilen binnen deze unieke vereniging. Van serviceactiviteiten was destijds nog geen sprake, maar ook toen werd er regelmatig een feestje gevierd. Er werd toen weinig over onderlinge verschillen gepraat, zoals bijvoorbeeld iemands geloofsovertuiging. Nu geeft dit juist stof tot interessante discussies!

Daarnaast nam Hoekstra ons op een mooie persoonlijke manier mee in zijn roerige levensverhaal. Waarbij hij al op jonge leeftijd naar Indonesië vertrok vanwege de onafhankelijkheidsoorlog, maar een brief kreeg van zijn vader of hij misschien de nieuwe krant op het nieuwe land wilde gaan begeleiden. Dat leek de van oorsprong opgeleide leraar een mooie uitdaging. Het illegale blad De Duikhoek werd door de Friese uitgever uit Balk omgedoopt tot het hedendaagse weekblad De Noordoostpolder. Een passage uit de eerste editie van 22 juni 1945: “Er ligt een tijd achter ons, waarin we weinig hebben kunnen spreken. We mochten niet zeggen wat we wilden en… dan zwijgt een goede Nederlander liever. Er waren er ook, die niet konden zwijgen en hun waarschuwende stem wilden laten hooren, hun voorlichtend werk niet wilden staken. Dat waren de werkers in de illegale pers.”