Goed doel aanmelden?

Goed Doel aanmelden?

De Tafelronde 49 Noordoostpolder is een vereniging met service activiteiten.

Door middel van verschillende activiteiten brengen we middelen voor goede doelen in de Noordoostpolder.

Organisaties kunnen zich aanmelden als goed doel. De service commissie van de Ronde Tafel Noordoostpolder zal uiteindelijk bepalen of een doel in aanmerking komt voor een donatie.

De projecten die in aanmerking willen komen voor een (financiële) bijdrage van de Ronde Tafel Noordoostpolder worden getoetst aan de volgende criteria:

Voorwaarden ten aanzien van aard van projecten:

 • Projecten dienen bij voorkeur afkomstig te zijn uit de Noordoostpolder
 • Projecten komen in beginsel niet in aanmerking voor andere subsidies
 • Projecten moeten bijdragen aan de leefbaarheid en/of het welzijn van onze samenleving
 • Projecten die thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie komen in principe niet in aanmerking voor een aanvraag
 • Er worden geen financiële bijdragen in exploitaties gegeven, het goede doel moet zelfstandig gelabeld kunnen worden
 • Aan het project of de betreffende organisatie mogen geen commercieel doelstelling of winstoogmerk hebben
 • Een project moet binnen een half jaar na donatie uitgevoerd worden

 

Overige voorwaarden:

 • Bij toekenning van de donatie kunnen extra voorwaarden worden gevraagd
 • Bij donatie is de ontvanger verplicht om na afloop van het project schriftelijk een verslag uit te brengen over het behaalde resultaat
 • Op verzoek kan worden gevraagd naar een projectplan en financiële begroting/jaarrekening van de organisatie zelf
 • De keuze van de Goede Doelen Commissie is bindend, er is geen beroep mogelijk

 

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul het contactformulier in.

Leden

Bestuur

Rudi Verwer

Penningmeester

Remko Doorn

Secretaris

Arjan Vaandrager

Voorzitter

Service

Leo Joosten

Hans Langedijk

Matthijs van Gaalen

Matthijs van Gaalen

Oud-tafelaars & Dies

Krijn van Groninge

Michel Becker

Buitengewoon Tafelambtenaar

Gert-Jan Baken

Sport

Joost Munsterman

Kris Rol

Uitbreiding

Bart Loman

Michiel Maas

Marketing, Website & NJF

René van Meijel

Jasper Stege

40+

Buitengewoon “Conneccie”

Arjan Schwering

Melvin Kok