Muziekbingo voor verstandelijk beperkten groot succes

Zaterdagmiddag zat het clubhuis van Scouting Emmeloord bomvol met zo’n 100 verstandelijk beperkten en hun begeleiders, ze waren afgekomen op de muziekbingo die werd georganiseerd door Tafelronde 49 Noordoostpolder in samenwerking met stichting Kansplus Sien Noordoostpolder Urk.

De Nederlandstalige meezingers die werden gedraaid werden allemaal volop meegezongen, ondertussen moesten de liedjes worden afgestreept op de Bingokaart om mee te doen om de prijsjes.
Joos Poppe, voorzitter van de Ronde Tafel, sprak van een ongekend blij gezelschap, hij vindt het belangrijk om zich met de club in te zetten voor de samenleving in het algemeen en deze groep verstandelijk beperkten in het bijzonder. Ook chef catering Jelmar Halma van RT49 zag alleen maar stralende gezichten en sprak van een gezellige sfeer. Op de achtergrond klinkt “Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij”. Halma en Poppe kijken elkaar lachend aan en zingen uit volle borst mee.

In februari van dit jaar zijn Tafelronde 49 en stichting Kansplus Sien aan elkaar gekoppeld tijdens de Beursvloer in ’t Voorhuys, alwaar vraag en aanbod wordt verhandeld. De vrijwilligersorganisatie Kansplus Sien was op zoek naar een serviceclub die hen kon helpen een mooie activiteit op te zetten voor haar doelgroep. De Tafelronde heeft deze klus aangegrepen en Bingo-expert Henk Orsel heeft zijn voorliefde voor Nederlandstalige muziek omgezet in een bijna professioneel spelletje.

Parkeerwachter Krijn van Groningen van RT49 vindt het ook chique van Scouting Emmeloord dat zij hun clubhuis geheel belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Krijn regelt het vervoer van alle taxibusjes aan de Sportlaan als een volwaardig verkeersregelaar, alleen het oranje hesje ontbreekt nog.

Tijdens het serveren van de koffie en thee aan het honderdtal klinkt “het Kleine café aan de haven”. Joost Munsterman en Gert Jan Baken, beiden van RT49, zijn hun roeping als cafébaas duidelijk misgelopen. Ze merken op dat er geen dankbaarder doelgroep is dan verstandelijk beperkten. Ze vinden het belangrijk dat de Tafelronde zich naast zelfontplooiing, vriendschappen bevorderen en het ontwikkelen van eigen persoonlijkheid ook werkt aan het groeiend besef dat een ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen. Dat komt op zulke momenten echt naar buiten, aldus Munsterman.

Ina Gallast van stichting Kansplus Sien was erg onder de indruk van het enthousiasme en daadkracht van de Tafelronde. Ze roemde de inzet van de mannen en hoopt volgend jaar op een vervolgactiviteit.