Nieuw bestuur Tafelronde 49 Noordoostpolder

Zaterdag 10 april heeft de jaarlijkse bestuurswissel plaatsgevonden van de Tafelronde 49 Noordoostpolder. Het huidige bestuur met als voorzitter Jasper Stege, secretaris Hans Langedijk en penningmeester Melvin Kok hebben hun  taken overgedragen aan de nieuwe voorzitter Krijn van Groningen, secretaris Michiel Maas en penningmeester Arjan Schwering.  Onder hun leiding zal het jaar 2021-2022 vorm krijgen met ‘KRACHT’ als jaarthema.

Nadat de auto’s vakkundig naar hun eigen parkeerplaats met zicht op een fors presentatiescherm waren geleid startte de avond met de jaaroverzichten van de penningmeester en secretaris. Geconcludeerd werd dat de vereniging door de beperkingen door de pandemie verbindende activiteiten heeft kunnen realiseren waardoor de doelstellingen ´bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip´ extra werd benadrukt.  De penningmeester stond nog even stil bij het succesvolle project ´Tafelaardappel´ waarmee een groot bedrag voor KWF is opgehaald.  Jasper Stege sloot uiteindelijk zijn voorzittersrol af met mooie woorden over het afgelopen jaar en wenste het nieuwe bestuur vooral een jaar toe met meer versoepelingen. 

De spanning werd in de volgende filmpresentatie flink opgebouwd, de sterke Noordoostpolderpunten kwamen goed naar voren. Naast de agrarische trots werden de technologische parels getoond als de windmolens, de windtunnel en de balgstuw en de high-tech bedrijven.  Deze innovatieve onderwerpen contrasteerden goed ten opzichte van de beelden van het Werelderfgoed Schokland, oud Schokland en het Waterloopbos. Wat is de Noordoostpolder toch een mooi stuk Nederland.  Uiteraard hadden de 16 leden vooral oog voor de laatste shots uit de film. Het jaarthema ‘Kracht’ werd bekend en als ware filmhelden werd het nieuwe bestuur getoond.

Met Krijn van Groningen als voorzitter en bijgestaan door Michiel Maas (secretaris) en Arjan Schwering (penningmeester) zal ook dit bestuur zich inzetten voor de kernwaarden van de Tafelronde 49 Noordoostpolder; het bevorderen van onderlinge vriendschap en begrip waarbij de maatschappelijke verantwoording niet wordt vergeten.  Zo zal de vereniging zich ook aankomend jaar de Polderpioneer uitroepen.  Tijdens de avond werden de leden keurig voorzien van een hapje en drankje welke geserveerd werden door de oud-tafelaars Lex de Visser en Bram Boomsma.  Zij hebben vorig jaar afscheid van de vereniging moeten nemen door overschrijden van de maximale leeftijdsgrens van 40 jaar.

Foto: Anniek de Wit