Nieuw bestuur Tafelronde 49 Noordoostpolder

De jaarlijkse bestuurswissel van Tafelronde 49 Noordoostpolder heeft plaatsgevonden. Het oude bestuur (Krijn van Groningen, Michiel Maas en Arjan Schwering) heeft zijn taken overgedragen aan de nieuwe voorzitter Arjan Vaandrager, secretaris Remko Doorn en penningmeester Rudi Verwer. Onder hun leiding zal het jaar 2022-2023 vorm krijgen met ‘BUITENGEWOON’ als thema.

Sinds de oprichting in 1954 heeft Tafelronde Noordoostpolder een rijke historie opgebouwd. Om deze historie kracht bij te zetten vond de bestuurswissel plaats in de lichtwachterswoning op de Noordpunt van het voormalig eiland Schokland. Een unieke vergaderlocatie voor kleine gezelschappen. Hier werd de club mede door burgemeester Roger de Groot via een videoboodschap toegesproken.

Op deze plek tussen land en water, waar eeuwenlang mensen woonden, is het jaar buitengewoon gestart. De agenda belooft een actief jaar waarin wederom de Polderpionier, Tafelaardappel, bedrijfsbezoeken en persoonlijke verbinding centraal zullen staan.

Met Arjan Vaandrager als voorzitter en bijgestaan door Remko Doorn (secretaris) en Rudi Verwer (penningmeester) zal ook dit bestuur zich inzetten voor de kernwaarden van de Tafelronde 49 Noordoostpolder; het bevorderen van onderlinge vriendschap en begrip waarbij de maatschappelijke verantwoording niet wordt vergeten.

v.l.n.r. Rudi Verwer, Arjan Vaandrager & Remko Doorn